SZC logo

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/013 | 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ)

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ)

„A tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban meghatározott nyolc területen. „
Jogszabályi háttér:
- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
- 2/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény „107. § (1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése”
- 110/2012. kormányrendelet (Nat)
- 20/2012. EMMI rendelet: 133§ (1-9)
- 2005.évi LXXXVIII. törvény (közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény): 3.-, 5.- 8.- 9.-és 10.§

Közösségi szolgálat célja:
• a személyiség fejlesztése, kompetenciák fejlesztése
• kritikus gondolkodás
• érzelmi intelligencia
• önbizalom
• felelősségvállalás
• szociális érzékenység
• együttműködés
• problémamegoldás
• empátia
• pályaorientációban fontos szerepe lehet
• az iskola pedagógiai programjának megvalósításához kapcsolódik, mint élménypedagógia-gyakorlatközpontú

Alapvető célok,elvek:
A helyi közösség erősítése: A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség
javát szolgálják, és amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében ‒ esetleg néhány kilométeres körzetében ‒, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen környezetében valósulnak meg.
Szabad választás elve: A diákok ‒ a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján ‒ maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az iskola által megszervezett vagy a maguk által javasolt, az iskola által pedig elfogadott tevékenységek közül.
Anyagi érdektől függetlenség elve: Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a felek (pedagógus, intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, diák, szülő) anyagi érdeke a programban nem merülhet fel, a tanulók tevékenysége nem juttathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, haszonhoz.
Az iskolai közösségi szolgálat választható területei:
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelmi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység.
h)az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn-és balesetmegelőzési terület
Szolgálat időtartalma:
• minimum 50 óra (1 óra 60 percet jelent, utazási idő nem számít bele)
• legyen cél az 50 óra teljesülése legkésőbb a 12. évfolyam első félévére
• 9-11. évfolyamon lehetőleg egyenletesen elosztva
• felkészítésre és feldolgozásra 5-5 óra számítható
• 18 éves kor alatt reggel 06 óra előtt és 20 óra után nem végezhető iskolai közösségi szolgálat
• 16 év alatt
- tanítási napon maximum napi 3 óra (maximum heti 6
óra),
- tanítási szünetben maximum napi 5 óra (maximum
heti 12 óra)
A szolgálati tevékenységet fogadó szervezetek, ahol a diák a közösségi szolgálatot teljesíti:
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI tevékenység olyan fogadó intézményeknél történhet, amelyekkel az iskola együttműködési megállapodást köt
• helyi önkormányzat
• nemzetiségi önkormányzat
• civil szervezetek
• egyház
• oktatási intézmények (köz, felső)
• múzeum, könyvtár, levéltár
• közművelődési intézmény
• szociális és gyermekjóléti intézmény
• egészségügyi szolgáltató
Együttműködési megállapodás:az a megállapodás melyet az iskola ás az adott szervezet a felek együttműködése előtt megköt. Tartalmazza az adatokat, a vállalt kötelezettségeket, a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységet és a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét.
SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG DOKUMENTÁLÁSA
• a diák jelentkezési lapot tölt ki – szülői beleegyezéssel
(javasolt, hogy egy évben minimum 1 - maximum 3 területet választhat)
Közösségi szolgálati napló: diák számára a készített napló, amelyet köteles minden tanuló magával vinni a közösségi szolgálat alkalmával. Ebben kerül rögzítésre a fogadó intézménynél milyen időkeretben, milyen tevékenységet végzett.
Partnereink

SZC logo

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum


Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.

Telefon: +3635300975

E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

OM azonosító: 203048/013


2024Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum